Buradasınız: Hz. Mevlana

Hz. Mevlana
0

Sevgili Gönül Dostlarımız!  Her Bahar gerçekleştirdiğimiz  ve artık geleneksel hale gelen Konya…

Eserleri
0

Fîhi Mâ Fih “Ne varsa içindedir” manasına gelmektedir. Bu eser Mevlâna’nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri…

Eserleri
0

Mevlâna’nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için, kendisinden sorulan ve halli istenilen…

Eserleri
0

Divân şairlerinin şiirlerini topladıkları deftere denir. “Divân-ı Kebir “Büyük Defter” veya “Büyük Divân” manasına gelir.Mevlâna’nın…

Eserleri
0

Mesnevi klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi…