Mecâlis-i Seb’a (Yedi Meclis)

0

Mecâlis-i Seb'a adından da anlaşılacağı üzere Mevlâna'nın yedi meclisinin, yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Mevlâna'nın vaazları, Çelebi Hüsameddin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne dokunulmamak kaydı ile eklentiler yapılmıştır. Eserin düzenlenmesi yapıldıktan sonra, Mevlâna'nın tashihinden geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Şiiri amaç değil, fikirlerini söylemede bir araç olarak kabul eden Mevlâna, yedi meclisinde şerh ettiği hadisleri şu konulara ayırmıştır:

happy wheels normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 6px; -webkit-border-vertical-spacing: 6px"> 

    1. Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı2. Suçtan kurtuluş, akıl yolu ile gafletten uyanış3. İnanç'daki kudret4. Tövbe edip doğru yolu bulanların Allah'ın sevgili kulu olacakları5. Bilginin değeri6. Gaflete dalış7. Aklın önemi


Bu yedi mecliste, asıl şerh edilen hadiselerle beraber 41 hadis daha geçmektedir. Mevlâna tarafından seçilen her hadis içtimaidir. Mevlâna, yedi meclisinde her bölüme "hamd-ü sena" ve "münacat" ile başlamakta, açıklanacak konuları ve tasavvufi görüşlerini hikaye ve şiirlerle cazip hale getirmektedir. Bu yol Mesnevi'nin yazılışında da aynen kullanılmıştır.

Paylaş>>

Yorum Yap ↓