Mescidimizin Hat Süslemeleri Tamamlandı…

0

Sevgili Gönül Dostlarımız!

Dernek Binamızda bulunan Mescidimizin duvar ve tavan hat süslemeleri tamamlandı. Dileriz ki Yüce Allah (c.c) Siz Gönül Dostlarımızla beraber huşu içinde ibadet edebilmemizi nasip eder.

Yapılan süslemelerin açıklamalarını yaparak Siz Gönül Dostlarımıza daha detaylı bilgi verelim.

Saygılarımızla…

Duvarlarda;

Yuvarlak, işlemeli mavi kemer içine, bordo zemine varak renkte;

Yüce Yaradanımızın İsimlerinden, Lafzatullah, Allah (c.c) ,

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin ismi, İsm-i Nebi, Muhammed (s.a.v) ,

Çar-ı Güzin Efendilerimizin İsimleri, Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman (r.a), Hz. Ali (r.a)

 

Duvarda, Beyaz zemin üzerine siyah renkte
Karşılıklı, Yüce Yaradanımızın Zât İsmi, HU ,
Kulluğu simgeleyen VAV ,

 

Sağında ve solunda siyah çerçeveli, bordo zemine varak renkte tezhip süslemeleri olan,
siyah çerçeveli, bordo zemine varak renkte

Kelime-i Tevhid
LA İLAHE İLLALLAH,MUHAMMEDÜN RASULULLAH
Meali : “Allah’tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın Peygamberidir”

VE MEN DEHALEHÛ KÂNE ÂMİNÊN
Al-i İmran Suresi 97. Ayetten Bir Bölüm
Meali : Kim girerse, güven içinde olur.

 

Tavanda;

Beyaz zemin üzerine bordo renkte, yuvarlak, Besmele-i Şerif
Bismillahirrahmanirrahim
Meali : “Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla”

Beyaz zemin üzerine siyah renkte yarım daire şeklinde İhlas Suresi
1. Kul hüvellâhü ehad
2. Allâhüssamed
3. Lem yelid ve lem yûled
4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad
Meali :
1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
3. Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”
4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

 

Her iki tarafında siyah çerçeveli, bordo zemine varak süslemeler olan,
Ortasında siyah çerçeveli, happy wheels Varak zemine bordo renkte, Besmele-i Şerif
Etrafına Siyah çerçeveli Bordo Zemine varak renkte Ayet-el Kürsi

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Meali : Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

 

Her iki tarafında siyah çerçeveli, bordo zemine varak süslemeler olan,
Ortasında siyah çerçeveli, Varak zemine bordo renkte, Besmele-i Şerif

Etrafına Siyah çerçeveli Bordo Zemine varak renkte Fatiha Suresi
1- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
2- Errahmânir’rahim
3- Mâliki yevmiddin
4- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
5- İhdinessırâtel müstakîm
6- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Meali :
1, 2, 3. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.
4. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
5, 6. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Paylaş>>

Yorum Yap ↓